Nadciśnienie - klasyfikacja

W Polsce przyjęto klasyfikację nadciśnienia tętniczego zgodną z wytycznymi European Society of Hypertension (ESH) i European Society of Cardiology (ESC). Na jej podstawie za nadciśnienie uznano wartości przekraczające 139 dla ciśnienia skurczowego lub 89 dla ciśnienia rozkurczowego.

Podane wartości nie dotyczą osób stosujących leki na nadciśnienie, a w przypadku gdy wartości ciśnienia skurczowego i rozkurczowego należą do różnych kategorii – należy przyjąć kategorię wyższą.

Klasyfikacja nadciśnienia tętniczego według ESH/ESC
Kategoria Ciśnienie skurczowe (mm Hg) Ciśnienie rozkurczowe (mm Hg)
Ciśnienie optymalne < 120 < 80
Ciśnienie prawidłowe 120 - 129 80 - 84
Ciśnienie wysokie prawidłowe 130 - 139 85 - 89
Nadciśnienie stopień I (łagodne) 140 - 159 90 - 99
Nadciśnienie stopień II (umiarkowane) 160 - 179 100 - 109
Nadciśnienie stopień III (ciężkie) ≥ 180 ≥ 110
Nadciśnienie izolowane skurczowe ≥ 140 < 90

Definicja Przyczyny


© 2017 nadcisnienie.pl