Nadciśnienie - powikłania

Im cięższe nadciśnienie i im dłużej trwa, tym większe powoduje uszkodzenia. Najbardziej narażone są: tętnice, serce, mózg, nerki i oczy.

Nie leczone schorzenie może doprowadzić do:

  • powstawania tętniaków – uwypukleń w osłabionych ścianach tętnic, które stają się sztywne, grube i mniej elastyczne,
  • nasilenia rozwoju choroby miażdżycowej – wzmożonego gromadzenia się złogów cholesterolu w stopniowo twardniejących ścianach tętnic, a tym samym tworzenia się blaszek miażdżycowych, które uwypuklając się do światła tętnic zwężają je i powodują utrudnienie przepływu krwi,
  • zawału mięśnia sercowego – obumarcia części mięśnia sercowego w wyniku całkowitego zamknięcia tętnic wieńcowych (tętnic prowadzących krew do serca) zakrzepem, do którego powstania może dojść podczas mechanicznego uszkodzenia naczynia przy nagłym wzroście ciśnienia,
  • niewydolności serca – stanu, w którym dochodzi do zaburzeń rytmu serca i upośledzenia jego zdolności do pompowania krwi,
  • choroby wieńcowej – przerostu serca i jego niedostatecznego ukrwienia (a co za tym idzie niedostatecznego zaopatrzenia w tlen), spowodowanego znacznym zwężeniem bądź zamknięciem światła tętnic wieńcowych odżywiających mięsień sercowy,
  • udaru mózgu – niedokrwiennego, gdzie nie dochodzi do dopływu krwi i tlenu na skutek zamknięcia tętnicy, bądź też krwotocznego z przerwaniem ściany naczynia i krwawieniem do mózgu,
  • niewydolności nerek – uszkadzanych zbyt wysokim ciśnieniem przepływu krwi przez ich naczynia, co sprawia, że słabiej oczyszczają organizm ze szkodliwych substancji i mają zaburzony mechanizm regulacji ciśnienia tętniczego krwi (skutek: dalsze wzrosty ciśnienia),
  • uszkodzenia siatkówki oczu – powstawania niewielkich krwotoków z bardzo małych i delikatnych tętniczek, które mogą prowadzić do utraty wzroku.

Objawy Diagnostyka


© 2017 nadcisnienie.pl